Сортови растенија и раси животни

Сортови растенија

Според законот за заштита на новите сорти растенија, правната заштита се доделува на нови сорти растенија, од секој ботански вид , клон, хибрид, линија и др. Независно од методот за добивњето ( природен или вештачки).

Селекрионерското право се доделува кога сортата е: нова; различна; еднообразна и стабилна.

Во сверата на заштита на нови сорти растенија IP Consulting® нуди:

 • Консултации односно формите на евентуална заштита;
 • Пребарување;
 • Регистрација на нови сорти растенија на територијата на Европска Унија;
 • Регистрација на нови сорти растенија во други држави, кадешто е предвидена таква заштита.

IP Consulting® има неверојатно искуство за Бугарија во правопримента, што се однесува до прекрашок на права на поседувачите на нови сорти растенија. Нашиот тим ја има создаденбо и реализирано првата на Балканот гранична контрола во однос на сортови растенија, и е зел првите дела за прекрашок на европски сортови во Бугарија.

Основачот и управник на IP Consulting® – Иван Иванов е автор на првата и единствена книга за заштита на новите сорти ратсенија- “Новите сорти растенија како Интелектуална сопственост – http://www.ipbulgaria.eu/books/book1.html

Сортата освен сортското име, што го поврзува со неговиот род или вид, треба да се идентификува меѓу потрошувачите и со нејзината трговска марка-IP Consulting® Ви нуди заштита и на трговска марка под којашто ќе се тргува Вашата сорта како во Р.Бугарија, така и во други држави и Европската Унија (повеќе информација може да најдете во секцијата Трговска марка).

Раси животни

Законот за заштита на нови сорти растенија и раси животни се применува во однос на создадени или откриени и разработени раси, линии, хибриди селскостопански животни, без разлика од методот за нивното добивање.

 

IP Consulting® e Ваш советник и во областа на сортови растенија и раси животни.

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn