Пребарување

IP Consulting® нуди пребраување на:

1. Трговски марки

Во изборот на трговска марка, како за целите на регистрацијата  така и за успешната реализација и наложување на пазарот, од исклучителна важност е извршеното професионално и задлабочено пребраување.
IP Consulting®  ги нуди следните услуги во областа на пребрување за трговски марки:

А) Пребарување на трговска марка за идентификација со порано регистрирана, која што би можело да биде пречка за регистрација:

 • Пребарување на трговски марки за територијата на Р.Бугарија;
 • Пребарување на трговски марки за наведената од клиентот територија;

Б) Пребарување за регистрирани фирмени имиња за избегнување на колизија меѓу трговска марка и фирмено име;

В) Пребарување на регистрирани домен имиња;

Г) Пребарување на трговски марки,  поседувани од конкретен субјект.

2.  Патенти

Како при воспоставување на процедурата за заштита на патент или коприсен модел на еден пронајдок така и при неговата примена е важно да се направи целосно пребарување за нивото на техника, постоечките права на трети лица, коишто би можело да бидат засегнати.

IP Consulting® ги нуди следните услуги во областа на пребрување за пронајдоци:

 • Пребарување на патенти / корисни модели, сопственост на конкретен субјект;
 • Пребарување за новост/ ниво на техниката;
 • Пребарување во патентна и непатентна литература за целите на процедурата.

3.  Индустриски дизајн

IP Consulting®  ги нуди следните услуги во областа на пребрување за индустриски дизајн:

 • Пребарување на индустриски дизајн за идентификација со порано регистриран дизајн, којшто би можел да биде пречка за регистрација:
  • Пребарување на индустриски дизајни за територијата на Р.Бугарија;
  • Пребарување на идустриски дизајн за територијата на држава посочена од клиентот.

Пријава за издавање на патент / корисен модел (електронска форма)

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn