Проектот IPDEV

fp6_logoРаспоредбите во врска со правта на интелектуалната сопственост ( ПИС) имаат силно влијание врз економскиот пораст, заштитата на околната среднина и социјалните цели. Во рамките на проектот IPDEV Ecologic се посочени политики сврзани со правта на интелектиалната сопственост, коишто укажуваат подкрепа за постигнување на цели за одржлив развој. Врз основа на количествена и квалитетна анализа, се истражува како, посебно земјите кандидатки за ЕУ и земјите во развој може да извлечат максимална корис од правта на интелектуалната сопственост, подпомагајки го одржливиот развој.

Истражувањето е насочено кон три проблемни области:

 1. Стимулирање на Екололошкиот одржлив развој, преку користење на географски ознаки;
 2. Изградба за уменија и техничка помош за согласување на политиките и одржливиот развој; и
 3. Истражување на можностите за флексиблиност на чл. 27.3 (b), од TRIPS, за максимално зголемување на варијантите во сверата на биотехнологиите и одгледување на култури, преку а) стимул на иновациите и трансфер на технологии, и б) олеснување на праведното споделување на ползите од трговското користење на биотехнолошкото разнообразие.

Резултатите од проектот се покажани и дискутирани на семинар со заинтересирани страни, вклучително Европската комисија, представници на дражавите членки и кандидатки за ЕУ, експерти по права на интелектуална соптсвеност и други лица.

IPDEV се финансира во рамките на Шестата рамкова програма на ЕУ за научни истражување и технолошки развој (FP6).

Сите доклади од проектот може да бидат симнати тука.

Работни пакети:

 • Работен пакет 3: оценка на примената на географските ознаки како средство за подобрување квалитетот на околната средина во загрозени екоситеми и конкуренцијата на екосистемите и земјоделските производи.

Финансирање
Европска комисија, Генераална дирекција научно изтражување

Партнери
Queen Mary University of London (QMUL), Велика Британија
Universidad de Alicante (UA), Шпанија
IP Consulting, Бугарија
Chatham House (Chatham House), Велика Британија
University of Warwick, Велика Британија

Времетраење – Јануари 2005 до Јуни 2006

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn