Нашите проекти

Нашите проектиПроектот IPDEV

Распоредбите во врска со правта на интелектуалната сопственост (ПИС) имаат силно влијание врз економскиот пораст, заштитата на околната среднина и социјалните цели. Во рамките на проектот IPDEV Ecologic се посочени политики сврзани со правта на интелектиалната сопственост, коишто укажуваат подкрепа за постигнување на цели за одржлив развој. Врз основа на количествена и квалитетна анализа, се истражува како, посебно земјите кандидатки за ЕУ и земјите во развој може да извлечат максимална корис од правта на интелектуалната сопственост, подпомагајки го одржливиот развој. продолжува>>

 

Нашите проектиIP4all

Медијниот проект IP4all има за цел размена на информација од разлчни држави во светот во областа на интелектуалната сопственост – авторско право, патенти, корисни модели, трговски марки, дизајн, нови сортови растенија и т.н.

Професионалисти, поседувачи на права и адвокати, коишто се занимаваат со интелектуална сопственост го споделуваат своето искуство, информација, новости или презентираат настани сврзани со интелектуална сопственост.

Се прави обид споделената информација да даде првична претстава за IP светот денес.

Овој проект е целостна иницијатива на IP Consulting и пријатели.

 

copyrights-ourCopyrights.bg

Специјализиран бугарски сајт за авторско право, којшто дава информација за законите, процесите и настаните во оваа област.

Дава одговор на прашања што имаат однос врз авторите, поседувачите на права , специјалисти и широката народна маса.

 

 

ipbulgaria.bg-logo-webIP Bulgaria

Националниот портал за интелектуална соптсвеност IP Bulgaria е создаден во 2001 . Тој се има утврдено како виртуелно место за информација од сите области на интелектуалната сопственост во Бугарија. Спроведува множество од иницијативи за популација на проблематиката во областа на интелектуалната сопственост, исто така и:

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn