Корисен модел

Тимот на IP Consulting® ДОО предоставува професионални услуги во областта на заштитата на корисни модели, како во Бугарија така и надвор од земјава во држави, кадешто е предвидена ваква заштита ( како Германија, Русија, Турција, Финска, Шведска, Австрија, Албанија, Белорусија, Кина, Чешка, Данска, Естонија, Франција, Грузија, Италија, Јапонија, Казахстан, Полска, Молдава, Словачка, Шпанија, Украина, Уругвајм, Узбекситан и др.)

Правната заштита на корисен модел се предоставува преку регистрација. Се регистрираат корисни модели, коишто се нови, индустриски применливи и имаат иневнтивен придонес.

За разлика од процедурата за регистрација на патенти, повеќето држави нудат регистрација на корисни модели, во тој смисол и Бугарија, без испитување а регистрациски режим. Тоа значи дека корисниот модел се регистрира без задолжително испитување за новост.

Така системот за заштита на еден пронајдок како корисен модел се е преобразил во еден брз , половен и ефикасен инструмент за бизнисот.

Тимот на IP Consulting® нуди:

 • Предходно пребарување на пронајдокот што сакате да го заштитите како корисен модел;
 • Консултации и/или составување на необходните документи на пријавата за регистрација;
 • Застапништво по време на траење на процедурата за регистарција;
 • Следење на рокови за наредно обновување на веќе заштитениот корисен модел;
 • Правна заштита спрема повреда на Вашето право;
 • Правна помош при наредни зделки со поседуваните од Вас права ( пренос, лиценција, договор за технолошки пренос и др. ).

Апликација за издавање на патент или корисен модел (електронска форма)

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn