Заштита

Заштита против нелојална конкуренција

IP Consulting® нуди на своите клиенти специјализирани услуги во сверата на заштита на конкуренцијата во областа на нелојална конкуренција, како соработуваме со клиентите во врска со „ Оштетување доброто име на конкурентите“, „ Воведување во заблуда“, „ Заблудна и споредбена реклама“, „ Имитација“, „ Нелојално привлекување на клиенти“, „ Забрана за обелоденување на производствени и трговски тајни“.

Услугите што ги нудиме се:

 • Консултации во областа на заштита на конкуренцијата;
 • Застапништво пред Комисијата за заштита на конкуренцијата;
 • Застапништво пре Врховен административен суд по дела со предмет жалба на решенија на Комисијата за заштита на конкуренцијата;
 • Застапништво пред Софијски градски суд.

Заштита на потрошувачите

IP Consulting® нуди специјализиран услуги во областа на зашитата на потрошувачите:

Услугите што ги нудиме се:

 • Консултации во областа на зашитата на потрошувачите;
 • Застапништво пред Комисијата за заштита на потрошувачите;
 • Застапништво пред рајонен суд – Софија, Административен суд – Софија Град; Врховен административен суд по дела со предмет жалба на решенија на Комисијата за заштита на потрошувачите и Наредби на претседателот на Комисијата.

Царински мерки

Во согласност со законодавството сопственикот на регистрирана трговска марка, географска ознака, индустриски дизајн, патент за пронајдок, носител на авторски или сродни на авторските права, може да побара од царинските органи да задражат стоки, пренесувани преку дражавната граница на Р.Бугарија, за коишто има основа да смета дека нарушуваат поседувано од него право.
IP Consulting® нуди на своите клиенти ефективна правна примена и заштита спрема прекрашувачи преку воведување на гранична контрола, соработка и понатамошно застапништво ако има задржана стока што ги прекршува Вашите права.

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn