Географски ознаки

Шампањско, Коњак, Бугарско кисело млеко- се тоа се примери за производи, коишто добиле светска популарност со именто на регионот, кај што се произведени (т.е со географските ознаки).

Географски ознаки се имиња на местност, регион или држава, кои што служат за ознчување на производот, којшто потекнуваат од таму и чијшто квалитети се должат делумно или исклучиво на географската средина. Бугарија е позната со неколку специфични производи, сврзани со географските ознаки: тоа се розовото масло, виното, киселото млеко, минералните води, билните производи и др.

Нашиот тим го регистрира Институтот за розата и етеричномаслените култури http://www.iremk.net, како корисник на географска ознака рег. № 52-02 БУГАРСКО КИСЕЛО МЛЕКО

Добивање на регистрација за географска ознака Ви помага да се издвоите на бугарскиот и пред се на меѓународниот пазар, користејки ја популарността на регионот, во којшто произведувате и да ги казните сите други произведувачи, коишто го одбележуваат тој регион врз производот без да имаат право на тоа.

IP Consulting® нуди:

 • Застапништво во процесот за регистрација на географските ознаки во Бугарија,  составувајки ги сите необходни документи, а имено: сертификати за квалитет, наредби од соодветниот орган, документи од соодветниот територијален орган за границите на географската ознака и др;
 • Застапништво за регистрација на географска ознака во Европската Унија;
 • Застапништво за регистрација на меѓународна географска ознака;
 • Заштита при повреда на Вашето право на користење на географска ознака.
 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn