Нашето искуство

IPConsulting® е бугарска консултантска агенција со највисоко искуство во постапките пред Канцеларијата на Европската унија за интелектуална сопственост ( EUIPO ), за регистрација на Трговска марка на Европската унија, опозиција на Трговска марка на Европската унија, приговори против Трговска марка на Европската унија, бришења и обновувања на Трговска марка на Европската унија и регистрација, бришење и обновување на дизајн на Заедницата (RCD).

 

Нашето искуство во регистрација на трговска марка

trademarks Европейска търговска марка (CTM)

Нашето искуство во регистрација на дизајн

trademarks design, Европейска търговска марка (CTM)

Нашето искуство во пронајдоците

 

ИзползваКористење на комбинација, составена од L-карнитин или алкалоин L-карнитин, липоразтворен бензохинон и омега-3 полиненаситена масна киселина, за подготвување на хранителен додаток , или медикамент за третмант на корнеални заболувња.   Естери во позиција 20 на камптотецини   Процес за прочиствувње на алилови естери на масни киселини и користење на агенти за олеснување на такво прочиствување   Уред за постигање на безопасна нуркачка опрема и метод за сигурност при нуркање.

Подобрен систем за експерсија на долг пентраксин 3 и совети за користење.   Риболовна кука    Вентилациски канал   Пиразоло-хинаселинови производни, процес за подготвување и нивно користење како кинази инхибатори

Имуностимуланти за третман на тумори   Подобрена стабилност за разтварање на таблетки калциев карбонат   Детектор на частици   Транспортна лента за разтварање на бункера-лентов транспортер

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn