За нас - Кои сме ние

За нас; Нашта предност е, што нудиме комплексно услужување и менаџмент на интелектуалната сопственост во Бугарија и странство од докажени професионалисти.

Услуги

IP Consulting е специјализирана консултантска агенција која што на своите клиенти им нуди широк спектар на услуги во областа на интелектуалната сопственост, имено Патенти, Корисен модел, Трговски марки, Европски марки, Географски обележја, Индустриски дизајн, Европски дизајн, Сорти растенија и раси животни, Авторско право, Домен имиња, Управување на интелектуална сопственост, Набљудување на марки, Заштита од нелојална конкуренција, Заштита на потрошувачите, Граничен контрола, Оценка на нематеријални средства Outsourcing.

Домен иминња

Доменот (domain name) е уникатно име, коешто води до дадена интернет страница. Во современта реалност, која што се карактеризира  со се поактивно користење на интернет, регистрацијата и правилното одражување на  доменот е од првостепено значење за секој бизнис.

IP Consulting® ги нуди следните услуги во областа на домените:

 • Пребарување на домени;
 • Регистрација на домени;
 • Консултации за возможни колизии меѓу домен имиња и други објекти на интелектуална сопственост;
 • Одражување на домени;
 • Застапништво во спорови за домен имиња;
 • Зделки и домени;
 • Менаџмент на интелектуална соптсвеност

Менаџмент на интелектуална соптсвеност

IP Consulting® на своите клиенти им нуди подготовка на целосна стратегија за ефективен менаџмент на интелектуалната им сопственост во Бугарија и странство, вклучувајки го следното:

 • Стратегија за ефективна заштита;
 • Борба со нарушители;
 • Избегнување за повреда на туѓи права;
 • Зачување и зголемување вредноста на Вашата интелектуална сопственост.

Outsourcing

По дефиниција аутсорсингот е “извос на производство” (од англиски outsourcing, што е кратенка од Outside Resource Using), или концепција за земање внатрешни функции на дадена компанија и нивно префрлање за исполнување од надворешна компанија.

Аутсорсингот е модерна управленска техника, кај која се постигаат некои основни предности, меѓу кои:

 • Користење на надворешни/туѓи концепции и професионализам во специфични свери;
 • Трансфер на дадени рискови;
 • Зголемување на производителноста и/или квалитетот, заради користењето на професионални услуги во строго специфични области;
 • Ослободување на ресурси на компанијата за нејзините основни дејности и функции.

Во својот долгогодишен стаж IP Consulting® имаат богато искуство во понудата на Аутсорсинг услуги за некои од најголемите бугарски компании.

Отстапувајки целостна зашита и грижа во областа на интелектуалната сопственост од страна на искусниот тим на нашата агенција, нашите клиенти многукратно се имаат убедено во постигнување на подобри резултати, заштеда на време и средства.

IP Consulting® ефективно ја заменува потребата од изнајмување на цел тим служители во рамките на Вашата компанија, обезбедувајки ви изграден и утврден тим, готов да одговори на Вашите различни потреби.

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency

   

 • IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

 • Visit our new site

  Visit our new site IP Consulting.eu - Intellectual Property Consulting Agency
 •  

   

  IP Consulting Google+ page

  IP Consulting Ltd. on LinkedIn